Hjælp til selvhjælp
Vælg brugergruppe herunder:

   Miljøportalen
   Kørelærere
   Borgerservice
   Politi

Miljøportalen 

Brugeradministration

Administrationen af brugere foretages på hjemmesiden: https://admin.miljoeportal.dk
Denne side kan bruges af alle der ønsker at skifte kode.

Miljøportalen har deres egen support: http://internet.miljoeportal.dk/hjaelp/Sider/default.aspx

Kørelærere 


Vejledninger
Kørelærer - Opret elev og kategorier
Kørelærer - Rediger eller slet elev
Kørelærer - Bestil prøve
Kørelærer - Betal prøve
Kørelærer - Afbestil prøve
Kørelærer - Dele og overtage elev
Kørelærer - Bestil dobbeltprøve til D og D-erhverv
e-Learning
Se demofilm på www.koreprovebooking.dk
Spørgsmål & Svar
Login
Jeg kan ikke logge på

Kan man oprette et fælles login til en køreskole med mange kørelærere?

Brugeradministration (ændringer til profil)

Opret elev og ansøgning
Systemet vil ikke gemme, når jeg vil overtage en elev

Hvordan ser jeg de elever, som er arkiveret?

Bestil prøve
Frister for bestilling og afbestilling

Hvad er forudsætningerne i systemet for at bestille de forskellige prøver.

Jeg kan ikke bestille teoretisk prøve

Teoriprøven er udløbet, men jeg kan ikke bestille en ny

Jeg kan ikke bestille praktisk prøve

Prisen på min prøve er forkert

Bestilt prøve bliver ikke vist i min prøvekalender

Hvordan opretter man vejledende helbredsmæssige køretest?

Jeg har lige afbestilt en prøve, men nu kan jeg ikke bestille den igen

Jeg vil bytte om på 2 elever, men jeg kan ikke bestille tiden igen.

Jeg vil gerne bruge min mobil til at bestille prøver, men det virker ikke.

Reserverede prøver
Jeg kan ikke bestille prøver, der er reserveret til mig

Afbestil prøve
Jeg kan ikke afbestille en prøve. Der er ingen knapper.

Betaling af prøver
Jeg får ingen kvittering, når jeg betaler online

Jeg er kommet til at betale en prøve 2 gange, hvordan får jeg mine penge igen.

Eleven ønsker ikke at gå til prøve alligevel, og vil gerne have tilgodehavende udbetalt.

Afholdelse af prøve
Min prøve er væk, men jeg har den på papir

Min prøve står ikke på politiets liste.

Prøven står ikke på politiets liste, men den står på elevinformationen

Efter prøven
Der er indtastet forkert resultat

Borgerservice 


Vejledninger
Borgerservice - Godkend lægeerklæring og ansøgning
Borgerservice - Godkend prøvebetaling
Borgerservice - Overfør prøve
Borgerservice - Administrer aflyst betalt prøve
e-Learning
Se demofilm på www.koreprovebooking.dk
Spørgsmål & Svar
Login
Jeg kan ikke logge på

Kan man oprette et fælles login til en køreskole med mange kørelærere?

Brugeradministration (ændringer til profil)

Opret elev og ansøgning
Systemet vil ikke gemme, når jeg vil overtage en elev for en kørelærer

Ansøgning er godkendt ved en fejl

Lægeerklæring er godkendt ved en fejl

Bestil prøve
Frister for bestilling og afbestilling

Hvad er forudsætningerne i systemet for at bestille de forskellige prøver.

Jeg kan ikke bestille teoretisk prøve

Teoriprøven er udløbet, men kørelærer kan ikke bestille en ny.

Jeg kan ikke bestille praktisk prøve

Prisen på en prøve er forkert

Hvordan opretter man vejledende helbredsmæssige køretest?

Jeg har lige afbestilt en prøve, men nu kan jeg ikke bestille den igen

Jeg vil bytte om på 2 elever, men jeg kan ikke bestille tiden igen.

Overfør prøve
Prøve er oprettet/overført ved en fejl

Reserverede prøver
Jeg kan ikke bestille en reserveret prøve for en kørelærer

Afbestil prøve
Kørelærer kan ikke afbestille en prøve, fordi der er ingen knapper.Men jeg kan se knapperne.

Hvordan får jeg overblik i Aflyste betalte prøver

Betaling af prøver
Prøvebetaling godkendt ved fejl

Kørelærer er kommet til at betale 2 gange og ønsker at få penge igen.

Eleven ønsker ikke at gå til prøve alligevel, og vil gerne have tilgodehavende udbetalt.

Afholdelse af prøve
Eleven står ikke på politiets liste, men den står på elevinformationen

Efter prøve
Der er indtastet forkert resultat

Politi 

Vejledninger
Politiadministrator - Planlæg og opret prøvetider
Politiadministrator - Slet planlagte prøvetider
Politiadministrator - Se og udskriv prøvekalender
Politiadministrator - Reserver prøvetid
Politiadministrator - Administrer prøvesteder
Politiadministrator - Opret, rediger og slet skabeloner
Politiadministrator - Indberet resultat af prøve
Prøvesagkyndig - Se og udskriv prøvekalender
Prøvesagkyndig - Indberet resultat af prøve
e-Learning
Pt. ingen elearning til politiet.
Spørgsmål & Svar
Login
Jeg kan ikke logge på

Brugeradministration (ændringer til profil)

Opret prøvetider
Kørelærer kan ikke bestille den prøve, jeg har reserveret til ham

Prøvetider er væk

Hvordan opretter man vejledende helbredsmæssige køretest?

Afhold prøver
Antallet af bestilte prøver stemmer ikke med de navne, der vises på kørelisten

Eleven står ikke på politiets liste, men den står på elevinformationen

Prøven står ikke på politiets liste.

Jeg er kommet til at indtaste forkert resultat